SOLSTICE® L40X, noul refrigerant cu GWP < 150 care înlocuiește R-404A


 

Noul agent de refrigerare R-455A de la Honeywell, amestec de R-1234yf, R-32 și CO2, comercializat sub numele de Solstice® L40X, a fost implementat pentru a susține sectorul de refrigerare comercială în demersul ce vizează respectarea reglementărilor F-Gas  din 2022 și ulterioare, înlocuind în special agenții de refrigerare de temperatură scăzută cu un GWP ridicat precum R-404A. De fapt, începând cu 1 ianuarie 2022, se va interzice utilizarea agenților de refrigerare cu potențial de încălzire globală (GWP) mai mare de 150 în sistemele închise ermetic din sectorul refrigerării comerciale.

 

Unul dintre sectoarele cele mai afectate de această nouă restricție va fi cel al producătorilor de mobilier frigorific cu grupuri depozitate, autonome, de sarcină mică, cu unități de condensare și sisteme monobloc care alimentează camere frigorifice și de congelare dedicate magazinelor de proximitate și distribuției pe scară largă.
 

Potrivit studiilor, acest agent de refrigerare permite creșterea randamentului cu cel puțin 6% pentru aplicațiile cu temperaturi scăzute și cu peste 10% pentru aplicațiile cu temperaturi medii și posedă un COP (coeficient de performanță) mai bun decât cel al R-404A. ASHRAE a încadrat R-455A în categoria A2L, cu o marjă de inflamabilitate extrem de scăzută (1,1% volum în aer), fiind prin urmare un produs mult mai puțin inflamabil decât alte A2L.

Celelalte opțiuni disponibile pe bază de amestecuri de HFC (hidrofluorocarburi) /HFO (hidrofluoro-olefine) nu respectă aceste restricții de utilizare din cauza GWPului mai mare de 150. Alte probleme pe care le comportă utilizarea propanului în acest tip de sisteme sunt restricția de încărcătură și proprietățile inflamabile ridicate (A3), ceea ce antrenează costuri suplimentare de fabricație, transport, instalare, întreținere și eliminare și amplifică riscurile la adresa securității pentru utilizatorii finali și întreprinderile responsabile de întreținere. Chiar dacă există soluții cu circuit multiplu pentru unitățile de propan, aceasta presupune creșterea costurilor de proiectare, fabricare și întreținere a sistemelor.

 

În scop comparativ, R-455A este clasificat drept uşor inflamabil, ceea ce permite creșterea încărcăturii maxime utilizabile, oferindu-le fabricanților posibilitatea de a avea acces la mai multe piețe de capacitate mai mare.

 

Mai mulți producători importanți de compresoare ermetice au evaluat deja performanța lui R-455A pe parcursul ultimelor 18 luni. Ei au observat în cursul acestor teste o capacitate și o temperatură de refulare similare celor ale lui R-404A, însă cu un randament superior.
 

Deși sectorul de refrigerare comercială este principala țintă, acesta reprezintă totodată un potențial în diferite segmente industriale. R-455A prezintă, de exemplu, o temperatură de refulare mai mică decât ale tuturor celorlalte produse care înlocuiesc R-410A și atinge temperaturi ridicate de condensare de 80 °C fără injecție de lichid. Aceasta poate deschide calea spre o pătrundere pe piața pompelor de căldură pentru utilizări specifice, precum producerea de apă caldă. Honeywell consideră că R-455A prezintă potențialul de a înlocui nu numai R-22, R-407C, R-404A și R-290, ci și R-410A și R-32 pe termen lung.

 
 
 

Frost-Trol își consolidează poziția în domeniul protecției mediului înconjurător

Una dintre primele întreprinderi care au utilizat R-455A este Frost-Trol, o întreprindere spaniolă specializată în proiectarea, fabricarea și comercializarea de mobilier frigorific la distanță și unități de depozitare destinate vânzării cu amănuntul. Frost-Trol, cunoscută pentru implementarea soluțiilor care respectă mediul înconjurător, a testat R-455A la vitrina sa frigorifică de tip insulă BT Lomond, cu un compresor Embraco VNEK217U și un regulator Carel. R-455A (sarcină de 230 g) a fost introdus într-o unitate adaptată la propan și a obținut o capacitate similară celei a R-404A cu randamente mai ridicate. Cu un GWP de 146 (cu peste
96% mai mic decât R-404A), R-455A este supus unei cote minime (numai fracțiunea de R-32 trebuie luată în considerare) și este scutit de taxe pe HFC (hidrofluorocarburi).