Securitate – Mediu: două criterii primordiale în alegerea unui lichid de transfer termic


 

Diferite baze ale formulelor pentru lichidele de transfer termic disponibile pe piaţă

 

 

applications

Lichidele de transfer termic au o bază de antigel şi de inhibitori, soluţii care trebuie diluate cu apă sau care sunt gata de utilizare.

 

Protecţia împotriva înghețului a unui lichid de transfer termic este primul criteriu de selecţie, dar este esenţial să mergem dincolo de acest criteriu, luând în consideraţie securitatea şi mediul.

 

Întradevăr, baza formulei are un impact asupra mediului prin intermediul originii materiei prime, fabricării sale sau caracterului său biodegradabil. În egală măsură, influenţează securitatea oamenilor, sistemelor termodinamice şi implementarea acestora (caracterul nociv sau inofensiv).


Bazele formulelor pentru lichidele de transfer termic determină caracteristicile şi proprietăţile
fizice care permit dimensionarea instalaţiei (vâscozitate, compatibilitate etc.) şi performanţa
acesteia (schimbul termic, caracterul bacteriostatic etc.).

 

Amprenta ecologică a unei instalaţii poate fi redusă prin alegerea unui lichid de transfer termic cu vâscozitate redusă care permite optimizarea consumului de energie.

 

 

 

  Bazele de formulare ale lichidelor de transfer Climalife :

 

 

    •  1,3-propandiol din surse bio

 

    • Monopropilenglicol (MPG)

 

    • Monoetilenglicol (MEG)

 

    • Acetate şi formiat de potasiu

 

    • Betaină

 

 

 

 

1. Securitate: Citirea fişelor cu date de securitate (FDS)

 


Citirea fişelor cu date de securitate nu este întotdeauna uşoară, dar este primul lucru pe care ar trebui să îl faceți. În special, trebuie respectate pictogramele de pericol şi trebuie citite frazele de pericol fizic, pentru sănătate şi mediu (H), precum şi sfaturile privitoare la precauţie (P) din secţiunea 2.
Toate fişele FDS pentru produsele Climalife sunt disponibile pe site-ul nostru de Internet şi pe quickfds.com

 


Exemplu: extras dintr-o FDS a unui lichid de transfer termic pe bază de MEG (imaginea 1) şi dintr-o FDS a unui lichid de transfer termic pe bază de MPG (imaginea 2).

 

 

 

neutragel neoSolufluid Solar -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Securitate: Toxicitatea şi nocivitatea lichidelor de transfer termic

 


După cum s-a văzut mai sus, pe piaţă sunt disponibile mai multe baze de formule. În funcţie de aplicaţie (refrigerare, climatizare, încălzire etc.) şi de industrie (industria agroalimentară, construcţii, produse chimice etc.), selectarea lichidului de transfer termic trebuie să ia în considerare toxicitatea formulei. Întradevăr, alegerea unui lichid de transfer termic pe bază de MEG (nociv) va fi posibilă numai în cazul aplicaţiilor în care nu există riscul de contact, chiar şi accidental, cu produse sau substanţe alimentare ori cu apa menajeră. Pentru a limita impactul asupra sănătăţii umane, un aditiv cu gust amar este prezent în lichidele noastre de transfer termic bazate pe MEG, pentru a evita orice risc de ingestie. În plus, niciunul din lichidele de transfer termic de la Climalife nu conţine nitraţi şi amine, pentru a preveni formarea de compuşi nocivi precum nitrozaminele.
Climalife interzice, în egală măsură, fosfaţii şi boraţii, precum şi toate celelalte substanţe CMR (lichide cancerigeni, mutageni, reprotoxici) în formulele sale.

 

 

 

3. Securitatea sistemelor

 


Pentru a lupta împotriva uzurii şi atacului asupra componentelor instalaţiilor, este primordial ca lichidul de transfer termic selectat să conţină un grup de inhibitori pentru a lupta împotriva coroziunii şi a limita riscurile de scurgeri. Pe de altă parte, atunci când diluaţi un lichid de transfer termic, este important să folosiţi apă demineralizată pentru a nu importa contaminanţi la pornirea sistemului. În egală măsură, trebuie respectate şi intervalele de temperatură de funcţionare. În funcţie de baza lichidului de transfer termic ales, acestea pot varia de la -55°C la + 200°C. Climalife oferă o gamă de lichide de transfer termic care acoperă toate intervalele de temperatură.

 

De exemplu, într-un sistem solar, lichidul de transfer termic circulă în circuitul primar al unui sistem de încălzire sau de apă caldă menajeră şi în panourile solare termice care pot fi supuse
unor temperaturi ridicate, în special în perioadele de stagnare la oprirea sistemului. Baza formulei Greenway® Neo Solar N de 1,3-propandiol provenită din surse bio este foarte stabilă la temperatură ridicată, induce o degradare redusă în cadrul circuitelor şi reduce îmbătrânirea. Evită „gudronarea” panourilor şi circuitelor şi permite o durată de viaţă mai lungă a instalaţiilor. La + 150°C timp de 150 ore, Greenway® Neo Solar N se degradează de 3 ori mai lent decât o soluţie de monopropilenglicol diluată la 50 %.

 

 

 

4. Securitatea consumatorilor

 


Formula Greenway® Neo N este înregistrată NSF HT1

 

Formula gamei de lichide de transfer termic Greenway Neo®, apreciată de piaţă încă din 2010, a evoluat. Greenway® Neo este în prezent înregistrat la NSF HT1 pentru contact accidental cu alimentele şi se numeşte de acum înainte Greenway® Neo N. Acesta păstrează aceeaşi eficacitate a transferului de căldură ca şi formula precedentă şi, în mod deosebit, permite satisfacerea unui procent de 100 % din necesităţile aplicaţiilor agroalimentare. Această formulă va fi accesibilă în curând.
În plus, Greenway® Neo N are în permanenţă o vâscozitate mai mică decât cea a lichidelor de transfer termic convenţionale (pe bază de MPG) şi permite atingerea unor temperaturi de până la -50°C, temperaturi care nu pot fi atinse cu MPG. În anumite cazuri, este posibilă reducerea dimensionării ţevilor şi pompelor, reducând astfel consumul de energie.

 

 

Focus pe aplicaţiile din industria alimentară

 


Lichidele de transfer termic sunt frecvent folosite pentru scăderea temperaturilor în spaţiile de depozitare şi în procesele de fabricare şi procesare a alimentelor şi băuturilor în industria agroalimentară. Pentru securitatea consumatorilor, este necesar să alegeţi un lichid de transfer termic netoxic. Reţineţi că nu există un lichid de transfer termic „pentru industria alimentară” şi nici unul „de calitate alimentară”, deoarece un lichid de transfer termic nu este un ingredient alimentar. Cu toate acestea, există lichide de transfer termic înregistrate la National Sanitation Foundation (NSF) pentru contactul accidental cu alimentele.
NB: în cazul contactului cu un lichid de transfer termic, produsul alimentar contaminat nu poate fi introdus pe piaţă.
Înregistrarea la NSF HT1 nu implică faptul că produsul alimentar contaminat poate fi consumat.

 


Focus pe aplicaţiile din domeniul apei calde menajere

 


Climalife oferă o gamă de lichide de transfer termic destinate aplicaţiilor la care contactul cu apă caldă menajeră (ACM) se poate întâmpla, adică cu apa încălzită utilizată în scopuri menajere şi transportată prin sistemele de conducte până la punctele de utilizare (duş, chiuvetă, maşină de spălat vase etc.).
Există mai multe tehnici pentru încălzirea apei calde menajere, cum ar fi schimbul termic cu o buclă de apă mai caldă (de origine solară, de exemplu) decât cea pe care doriţi să o încălziţi.

 

 

 

 

Pentru a limita riscurile asociate cu ingestia accidentală în cazul scurgerilor în apa caldă menajeră, Climalife a adăugat o soluţie amară la produsele Greenway® Neo Heat Pump N (pentru pompe de căldură) şi Greenway® Neo Solar N.

 

 

 

 

 

 

Ştiaţi că...?

 

 

 

 

 

Cu o formulă bazată pe materia primă regenerabilă de origine vegetală, Greenway Neo® N oferă coerenţă ecologică.

 

Iar analiza ciclului de viaţă* demonstrează că fabricaţia sa oferă avantaje semnificative în ceea ce priveşte mediul: mai puţine emisii de gaze cu efect de seră (-56 %) şi mai puţină energie neregenerabilă (-38 %) utilizată în fabricaţie comparativ cu lichidele de transfer termic convenţionale, bazate pe combustibili fosili (petrol), cum ar fi MPG-urile.

*Analiza ciclului de viaţă este o analiză care ia în considerare impactul produsului asupra mediului de la „leagăn la mormânt”.

 

 

1,3-propandiol provenit din surse bio: materie primă pentru gama Greenway® Neo N

 

 

 

Greenway Neo N este un lichid de transfer termic pe bază de 1,3-propandiol din surse bio². ²Susterra® omologat de NSF International (substanţe supuse dreptului de proprietate şi compuşi nealimentari) este un compus adecvat pentru utilizare în lichidele de transfer termic în caz de contact accidental cu produsele alimentare (Cod categorie: HTX-1; Numărul de aprobare NSF: 141749) pentru utilizare în jurul şi în interiorul zonelor de procesare a alimentelor în conformitate cu bunele practici de fabricaţie.
În plus, este recunoscut ca fiind sigur de către Agenţia SUA pentru Alimente şi Medicamente (FDA) în secţiunea 21CFR184.1666 şi îndeplineşte specificaţiile din Codul substanţelor chimice pentru industria alimentară (Food Chemicals Codex), ediţia a 6-a (2008).
1,3-propandiol este clasificat ca E1520 într-un amendament la Directiva 95/2/CE a Uniunii Europene, care reglementează aditivii alimentari pentru uz uman, fiind menţionat în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei ca fiind monomer şi aditiv autorizat pentru materialele şi articolele din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare..