Revizuirea regulamentului privind gazele fluorurate: propunerea oficială tocmai a fost publicată!


La 5 aprilie, Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative în domeniul poluării atmosferice și al schimbărilor climatice, inclusiv o propunere de reglementare de revizuire a Regulamentului UE nr. 517/2014, cunoscut mai degrabă sub numele de F-Gas II, privind gazele fluorurate cu efect de seră.

european flag

Textul propus de Comisie vizează accelerarea schimbărilor tehnologice pentru a îndeplini obiectivele UE în materie de climă și energie. Prezenta propunere legislativă pentru revizuirea F-Gas va fi tradusă în toate limbile oficiale ale UE. Vor începe discuțiile între diferitele organisme ale Comisiei Europene și părțile interesate pentru a se ajunge la un text final care va fi votat în primul trimestru al anului 2023.

 

Principalele modificări față de textul actual sunt următoarele:


  • Eliminarea treptată a HFC și PFC a fost prelungită până în 2050, pentru a fi în conformitate cu calendarul propus prin amendamentul de la Kigali.

  • Modificări ale cotelor, precum:
   - valoarea de referință a cotelor;
   - includerea dozatoarelor pentru inhalatoare,
   - cotele se vor plăti.

  • Eliminarea anumitor scutiri și introducerea unor noi interdicții suplimentare privind introducerea pe piață a echipamentelor noi (anexa IV) în comparație cu actualul regulament F-Gaz. Exemple:
   - la pompele de căldură;
   - dispariția distincției "refrigerare comercială",
   - dispariția scutirii pentru întreținerea instalațiilor < 40 teq CO2;
   - la tablourile electrice;
   - la produsele cosmetice.

  • Supravegherea transfrontalieră a pieței de către autoritățile europene și trasabilitatea.

  • Intensificarea luptei împotriva produselor ilegale.

  • Extinderea domeniului de aplicare a Regulamentului privind gazele fluorurate, de exemplu:
   - certificarea și recuperarea HFO;
   - formare privind alternativele;
   - promovarea utilizării de produse reciclate și regenerate.

Spuneți-vă părerea: termenul de consultare cu privire la propunerea de revizuire a Regulamentului privind gazele fluorurate a fost prelungit până la 20 iunie 2022! Fiecare parte interesată poate face comentarii.