Este Nettogaz GC1 toxic ?Nu, este clasificat ca nociv Xn-R20 prin inhalare (cea mai mică Clasificarea Xn). Din acest motiv, v-am furnizat  instrucțiuni de utilizare modificate