Intermarché de St Gély trece la R-448A


 

 

intermarche St Gely

 

 

În vederea limitării utilizării refrigeranţilor cu GWP mare şi menţinerii în funcţiune a instalaţiilor de refrigerare ale clienţilor săi, societatea Froid Climatisation Technique, cu sediul în Velaux, la gurile Ronului, a ales Solstice® N40 (R-448A) pentru înlocuirea R-404A la sistemele frigorifice existente, care funcţionează cu expansiune directă.

Din aceste motive, Intermarché de St Gély, situat la periferia oraşului Montpellier, a dorit să încredinţeze reconversiile sistemelor frigorifice sale, care funcţionau iniţial cu R-404A, acestui specialist în refrigerare şi gestionarea energiei (FCT).
Magazinul, cu suprafaţa de 3.600 m2, este alimentat, între altele, de o centrală pozitivă şi de una negativă, pentru a asigura nevoile de răcire ale produselor proaspete sau congelate.
La preluarea întreţinerii instalaţiilor, FCT, preocupată de constrângerile regulamentare şi de evoluţiile pieţei, s-a gândit ca acest client să treacă la un refrigerant cu GWP mai mic.  Problemele privind disponibilitatea R-404A la sfârşitul anului 2017 au susţinut determinarea sa de a retrofita, cât mai curând posibil, instalaţiile existente cu un refrigerant uşor şi rapid de utilizat. Datorită know-how-ului recunoscut în gestionarea adaptărilor şi în implementarea Solstice® N40, şi întrucât a efectuat mai multe conversii de la R-404A la R-448A, Corentin Bonnec, directorul agenţiei FCT din Vendargues, a ştiut să-l asigure şi să-l acompanieze pe dl Lopez, Director la Intermarché de St Gély, în ceea ce priveşte realizarea adaptării acestor instalaţii.          

 


Un sistem de pulverizare pentru schimbătoares

 


adoucisseur eauDupă analizarea instalaţiei, dl Bonnec a ajuns la concluzia că această conversie este fezabilă. Totuşi, a observat că schimbătoarele, fiind deja subdimensionate, riscă să nu garanteze o funcţionare optimă. Pentru a soluţiona această constrângere şi a păstra echipamentele existente, FCT a conceput şi a instalat un sistem de pulverizare care se va declanşa când temperatura exterioară depăşeşte 37 °C.

 

Pentru a evita depunerile de calcar pe lamelele condensatoarelor şi obturarea duzelor, circuitul de pulverizare este prevăzut cu un dedurizator de apă, care garantează stabilizarea durităţii apei la valoarea 7.

 


O adaptare în două etape

 


centrale FCTPentru a putea fi efectuată fără închiderea magazinului, operaţia este planificată minuţios pentru două nopţi (câte o noapte per sistem), de către Guillaume Allard, însărcinat cu afaceri la FCT. Intervenţia necesită o echipă de 2 tehnicieni pe noapte, cu o pregătire adaptată a lucrării.
Nu este necesară golirea vitrinelor cu uşă, iar menţinerea temperaturii galantarelor este asigurată de blocurile de gheaţă carbonică instalate la închiderea magazinului.

 

Grupul de răcire pozitiv, compus din 4 compresoare Bitzer, este abordat primul. Datorită cilindrilor de recuperare Climalife prevăzuţi cu robinet cu două faze, recuperarea prin push-pull permite optimizarea timpului de recuperare. Apoi refrigerantul R-448A este încărcat în circuit, înainte de pornirea acestuia.
În ziua următoare este rândul transformării grupului de răcire negativ. Fiind compus tot din 4 compresoare Bitzer, este aplicată aceeaşi procedură.
Acest tip de intervenţie nefiind o noutate pentru FCT, ci mai degrabă făcând parte din know-how-ul acesteia, prestaţia s-a desfăşurat fără probleme.

 

Intermarche date

 

 

Soluţia

 

Solstice® N40, soluţia de înlocuire pentru R-404A

 

Memento: la 1 ianuarie 2020, reglementarea F-Gas prevede, special pentru întreţinerea echipamentelor de refrigerare de uz comercial, interdicţia de a repara sau întreţine echipamentele de refrigerare care conţin HFC cu un GWP ≥ 2.500 şi pentru care sarcina este ≥ 40 t echiv. CO2 (adică 10,19 kg de R-404A, de ex.). Această interdicţie nu se aplică pentru HFC-ul regenerat sau reciclat provenit de la aceste echipamente.

 

Solstice® N40 (R-448A) răspunde acestei exigenţe legislative, având un GWP de 1387. Caracteristicile sale termodinamice permit, pur şi simplu, efectuarea conversiei instalaţiilor cu R-404AR-507A şi, totodată, îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor. În întreaga lume, au fost efectuate peste 10.000 conversii. 

 

Mărturii

 

Obiectivul nostru este să oferim suport clienţilor în cadrul unui demers fiabil privind mediul, cât mai economic posibil şi permanentizarea a ceea ce poate fi realizat” Corentin Bonnec, director de agenţie la Froid Climatisation Technique (FCT). 

 

 

 

Corentin Bonnec & Guillaume Allard afirmă că „nu au întâlnit nici o problemă deosebită la această conversie la R-448A”. Reglajele sistemului de regulatoare Danfoss al instalaţiei sunt
configurate în funcţie de noul refrigerant. „Sunt luate în considerare punctele de referinţă, dar acestea se bazează pe temperatura medie, pentru a compensa glisarea Solstice® N40”, explică dl Bonnec.