Etichete pentru instalații

Etichetele pentru instalații au fost produse pentru a se conforma cu Regulamentul European nr 1497/2007 privind etichetarea  instalațiilor de refrigerare care conțin mai mult de 2 kg de agent frigorific.

Acestă etichetă va indica tipul de agent frigorific și incărcătura de refrigerant măsurată in kg, precum și tipul de lubrifiant și cantitatea acestuia. Această informație permite o întreținere ușoară a instalației.

Un spațiu este dedicat instalatorului pentru introducerea numelui companiei precum și a unui număr de telefon.

Eticheta are două părți:

O parte pentru informații. Pe partea din spate a etichetei se află un adeziv foarte puternic.

A doua parte este o etichetă transparentă (cu un tratament anti UV specific) cu care se acoperă prima parte și care garantează ca informațiile să nu poată fi modificate sau șterse. Pentru completarea datelor pe etichetă este recomandată folosirea unei carioci.

Documente asociate ( 0 )

produs Ambalaj

7351

Etichete pentru instalații
Pachet de 25 +