Inovaţie într-un proces: un randament mai bun, investiţii reduse, defiscalizare şi un GWP < 1, datorită utilizării agentului refrigerant HFO R-1234ze


Frimavi este o întreprindere de familie creată în 1994. Fondatorii săi, care aveau deja de o lungă experienţă în industria frigotehnică, în sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante şi cafenele) şi în refrigerarea comercială şi industrială, s-au specia­lizat în tuneluri de prerăcire pentru tratarea recoltelor, în colaborare cu o întreprindere britanică.


Frimavi are 9 salariaţi şi propune soluţii industriale de refrigerare, de proces, de climatizare şi de întreţinere pentru IMM-urile care îşi desfăşoară activitatea în special în sectorul agroalimentar.

 

Întreprinderea beneficiază de o mare experienţă, cu o gamă largă de soluţii ce includ HFC-urile, amo­niacul şi, mai recent, HFO-urile (hidrofluoroolefine). Frimavi a fost întotdeauna hotărât să rămână în fruntea progreselor tehnologice din sector. Astfel, a descoperit HFO-1234ze (comercializat de Honeywell sub denumirea de Solstice® ze), al cărui GWP < 1, alături de eficienţa îmbunătăţită, reprezintă o solu­ţie atrăgătoare în ce priveşte reducerea impactului asupra mediului.

 

Situată la Villena (Alicante), instalaţia din Zanemi, deo­sebit de veche, prezenta numeroase scurgeri, care măreau considerabil valoarea impozitului datorat de întreprindere. Însărcinat cu renovarea amplasamen­tului, Frimavi a conceput un sistem cu amoniac, pen­tru a reduce aceste cheltuieli fiscale suplimentare.

 

 

După ce a studiat detaliat caracteristicile agentului HFO-1234ze, întreprinderea l-a considerat ca o alter­nativă mai interesantă şi a revăzut proiectarea siste­mului, integrând un utilaj de răcire cu HFO-1234ze. Amoniacul fiind mai rentabil în instalaţiile mai mari (de 800-1.000 kW), costul final al investiţiilor a fost redus cu 20 %. În condiţii echivalente, COP-ul (coe­ficientul de performanţă) obţinut este similar cu cel al amoniacului.

 

Instalaţia este puţin mai complexă decât cele tra­diţionale, dar mai puţin decât cele cu amoniac: în afară de faptul că reduce costul investiţiei, limitează totodată cheltuielile de întreţinere, mai mici cu 70 % în raport cu NH3. Costurile de instalare şi întreţinere a turnului de evaporare sunt, de asemenea, evitate.

Pentru a trata cele 10 tone de morcovi pe oră de la societatea Zanemi, sunt necesari 250 kW pentru alimentarea continuă a două camere la 1 °C şi a unui tunel, în care produsele intră la 25 °C şi ies la 2 °C.


 

Chillerul, prevăzut cu agentul refrigerant A2L, este instalat în aer liber, conform cerinţelor standardului ATEX. Instalaţia funcţionează corect la cele mai joase presiuni de operare.

Sistemul prezintă un randament excelent, atât din punct de vedere al refrigerantului, cât şi al chilleru­lui dar şi în ceea ce priveşte utilizarea lichidului de transfer termic - în acest caz, fluidul Temper asigură o eficienţă mult mai ridicată decât glicolul. 

Reuşita - experienţa

José Luis Sánchez Ruiz, director tehnic şi comercial la Frimavi

„Ne-am fixat ca scop să ajutăm clienţii, propunându-le soluţii mai eficiente şi mai economice. Am reuşit să atingem acest obiectiv datorită agentului refrigerant HFO-1234ze, care ne permite, între altele, să reducem impactul asupra mediului”

 

Solstice® ze: refrigerantul viitorului

„Am avut o experienţă foar¬te avantajoasă cu HFO1234-ze. Avem în vedere folosirea unui chiller cu economizor, pentru a îmbunătăţi subră¬cirea. Credem că este posibil să mărim eficienţa cu 15 %, la un cost rezonabil. Două alte instalaţii sunt deja prevăzute cu acest agent refrigerant, iar altele sunt în curs de proiectare. ” José Luis Sánchez, Administrator Frimavi

 

Avantaje:

– GWP < 1

– Defiscalizare

– Cost redus al investiţiei

– Costuri de întreţinere limitate

– Absenţa funcţionărilor defectuoase

– COP excelent