Informații reglementare


Browser

 

Climalife vă oferă posibilitatea de a găsi cu ușurință informațiile pe care le căutatți. Selectați zona de aplicație și / sau produsul:

Amendamentul de la Kigali

În ultimii ani, evoluția cantităților de hidrofluorocarburi (HFC) puse pe piață s-a bazat pe o cerere în creștere de echipamente de refrigerare, în special în țările în curs de dezvoltare în care clasa de mijloc este în plină expansiune, dar și în țările „calde”.

Aria de applicare : Internaţional / produs : Refrigerenţi / Tip : Protocol
Aria de applicare : Europa / produs : Refrigerenţi / Tip : Reglementare

Regulamentul (EC) N° 1005/2009

Regulamentul European Nr. 1005/2009 al Parlamentului si Consiliului European din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon, a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 31/10/2009.

 

Descărcați Regulamentul European Nr 1005/2009

Aria de applicare : Europa / produs : Refrigerenţi / Tip : Reglementare

Regulamentul (CE) nr. 1494/2007 al Comisiei din 17 decembrie 2007

ce stabilește forma etichetelor și a cerințelor suplimentare de etichetare în ceea ce privește produsele și echipamente care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Aria de applicare : Europa / produs : Refrigerenţi / Tip : Reglementare
28 oct. 2008

Directiva Europeană 2005 / 90 / CE

Relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (CMR).

Aria de applicare : Europa / produs : Aliaje de sudură / Tip : Directivă