Impactul implementării cotelor de pe piața de refrigerare și aer condiționat


Noul regulament F-Gas II introduce un mecanism complet nou care vizează reducerea treptată a a agenților HFC până în 2030 pentru reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră. Această reducere treptată, numită "faza de scadere" are un impact important asupra industriei termodinamice, care trebuie să se adapteze rapid la modul în care utilizează gazele fluorurate.

 quotas f-gas

Alain Lelièvre-Damit, manager de aprovizionare agenți de refrigerare și coordonator activitate Climalife pentru Europa, explică în termeni practici problemele ridicate de reglementarea 517/2014 CE privind cantitățile de agent frigorific introduse pe piață. 
  

Dl Lelièvre-Damit, ați putea să ne explicați pe scurt ce este o cotă  în conformitate cu regulamentul F-Gas II?
A.L.D .: O cotă este cantitatea totală de agenți de refrigerare HFC, exprimate în tone echivalente de CO2, pe care producătorii și importatorii le pot introduce pe piață. La sfârșitul anului 2014, Comisia Europeană a alocat fiecărui producător sau importator o cotă anuală de introducere pe piață, care scade de-a lungul anilor ce duc până în 2030.

 

 Ce bază a utilizat Comisia Europeană pentru alocarea cotelor?
A.L.D: Alocarea cotelor se bazează pe cantitatea medie a tuturor tipurilor de agenți de refrigerare HFC exprimate în tone echivalente de CO2 introduse pe piața Uniunii Europene din 2009 până în 2012. Aceasta se calculează pe baza datelor declarate de către producătorii de agenți HFC și importatorii (în conformitate cu articolul 6 din regulamentul anterior F-Gas 842/2006), care a fost elaborat de către Agenția Europeană de Mediu. Din punct de vedere practic, acest lucru este echivalent cu aproximativ 180 de milioane de tone echivalent de CO2. Având în vedere că media GWP a unui fluid, indiferent de aplicare este 2000, acest lucru este echivalent cu un volum de 90.000 tone.

 In realitate, profesioniștii care utilizează agenți de refrigerare vor avea aceeași cantitate de  agenți de refrigerare HFC disponibili în viitor?

A.L.D .: Este important să înțelegem că scopul acestei legislații este acela de a reduce impactul încălzirii globale. Prin utilizarea acestui nou mecanism echivalent in tone  de CO2 (adică taxa în kg dintr-un fluid înmulțit cu GWP ), este clar că producătorii și importatorii vor trebui să facă alegeri cu privire la cantitățile de produse pe care le introduc pe piață în anii ce vin. Prin urmare, dacă un producător-importator pune 100 kg de R-404A cu un GWP de 3922 pe piață, acestia vor consuma 392,2 exprimate în tone echivalente de CO2 din cota lor. În cazul în care pun pe piață un fluid cu un GWP mai mic, cum ar fi R-448A cu un GWP de 1387, ei vor consuma doar 138,7  exprimate în tone echivalente de CO2. Luând în considerare faza mare de reductie  în 2018, și anume reducerea cu 37% a agenților de refrigerare HFC pe piață, exprimat în tone echivalente de CO2, vom aștepta să vedem o reducere semnificativă a disponibilității produselor cu GWP crescut, cum ar fi R-404A, R-507A, etc. Disponibilitatea acestor fluide va deveni mai restrictivă în următorii trei ani, până la retragerea lor de piata in 2020.

 

 

Quotas

 

 

Implementarea cotelor va avea impact numai asupra disponibilitatii fluidelor sau va avea si alte consecințe?
A.L.D .: Mi se pare clar că între cotele alocate și mecanismul exprimat în tone echivalente de CO2., un produs care consumă mai mult CO2 echivalent in tone va fi mai puțin disponibil în viitor, așa cum am subliniat. Și, după cum știm cu toții, un produs mai rar costă întotdeauna mai mult decât unul standard. Deja putem vedea anunțurile de creștere de prețuri de la producătorii de produse fluorurate de pe piața europeană.

 

Ce strategie trebuie pusă în aplicare pentru a face instalațiile existente care utilizează agenti de refrigerare HFC sustenabile pe termen lung?
A.L.D .: Există soluții de înlocuire pentru fluide GWP mari,  în prezent pe piață, care au fost deja testate pe parcursul mai multor ani. Performax® LT (R-407F), un substitut pentru R-404A, este un bun exemplu. Climalife, întotdeauna în prima linie, a fost una dintre primele companii ce s-a  focusat pe Performax® LT si care a fost primul produs cu  nivel scazut de GWP , o alternativă la R-404A. Acest agent de refrigerare este deja utilizat pe scară largă în ambele instalații de refrigerare comerciale și necomerciale. Nivelul sau GWP de 1825 este deja mai mic de 50% decât cel a R-404A, care este 3922. Feedback-ul a fost pozitiv. Acest produs este ușor de utilizat într-o conversie și necesită o investiție mică. In paralel, noi molecule HFO / HFC de putere GWP mică  au fost dezvoltate de către producătorii, să anticipeze aceste reglementări și pentru a îndeplini cerințele industriei. Acestea sunt, de asemenea, disponibile pe piață și pentru a îndeplini criteriile de interzicere a F-Gas II. In plus, aceste noi soluții au avantajul de a fi mai eficiente energetic, un criteriu important care trebuie luat în considerare de către instalatori.

Recomandarea noastră este de a anticipa trecerea la fluide GWP de mare putere în instalațiile existente de acum încolo și sa aplicăm o regulă simplă: sa convertim numai instalațiile care sunt în stare bună și a căror performanță este satisfăcătoare. Primul obiectiv este acela de a prelungi durata de viață a instalației în același timp menținând cât mai mult posibil  toate componentele sale constitutive pentru a reduce impactul economic și de mediu al operațiunii, să limiteze investițiile și să asigure amortizarea instalațiilor recente. Soluția trebuie să permită ca performanța termodinamică să fie obținută, facând-o compatibilă cu cerințele. Un studiu de  fezabilitate si un diagnostic ar trebui să fie elaborate înainte de a efectua o conversie pentru alte amestecuri pe bază de  agenți de refrigerare HFC. Climalife se poziționeaza pentru a-si ajuta clienții să testeze aceste noi molecule în sistemele lor și să împărtășească expertiza tehnică pentru a-i sprijini în alegerea fluidului optim pentru sistemele lor, cel mai potrivit pentru cerințele și aplicațiile lor specifice. 

  

Ce recomandați în viitor pentru noi instalări?
A.L.D .: In prezent, diferite tipuri de molecule sunt disponibile pe piață. Produse neinflamabile, de inflamabilitate scăzută  sau crescută, fluorurate sau non-fluorurate, netoxice sau foarte toxice, produse care funcționează la presiune joasă sau înaltă, nu există nici o moleculă standard care să acopere toate aplicațiile de refrigerare și de aer condiționat. Același lucru este valabil la instalarea unei noi instalații termice, alegerea fluidului trebuie studiat prin luarea în considerare a o serie de parametri tehnici, economici și de mediu în funcție de aplicația în cauză.

Mai multe criterii pot fi utilizate pentru a determina cel mai adecvat fluid, în special:
• GWP fluidului,
• condiții de operare,
• eficiență energetică,
• punerea în aplicare a fluidului ales,
• siguranță,
• randamentul investițiilor.

 

 

This new phase down mechanism will instigate considerable changes for the thermodynamic industry as you have just explained. How do you see this transition in the years to come?
A.L.D.: This is not the first schism the cooling market has faced. When it started in 1830, particularly dangerous, difficult to control and inefficient products were used (NH3, SO2, CCl4, H2O, etc.) the main purpose of which was to preserve foodstuffs. Then successive waves of legislation hit the market and it was necessary to find viable and easily applicable technical solutions to make the systems sustainable over the long term.  We have lived through the replacement of CFCs by HCFCs, then HCFCs by HFCs and now it is the turn of HFCs to be replaced by HFOs and other technologies.  Any change is a source of opportunity and innovation for all players in the industry. The thermodynamic industry needs to adapt as a consequence, and act quickly. We cannot wait until the crucial date of 2020, that will be too late!
 

Acest nou mecanism de reductie va instiga schimbări considerabile pentru industria termodinamica, dupa cum tocmai ați explicat. Cum vedeți această tranziție în anii care vor veni?

A.L.D .: Aceasta nu este prima schisma cu care piața de agenti de refrigerare s-a confruntat. Când a început în 1830, au fost utilizate produse deosebit de periculoase, dificil de controlat și ineficiente (NH3, SO2, CCI4, H2O, etc.), al căror scop principal a fost de a păstra/ conserva produsele alimentare. Apoi legislația a lovit in valuri succesive piața și a fost necesară găsirea unor soluții tehnice viabile și ușor aplicabile pentru a face sistemele sustenabile pe termen lung. Noi am trecut prin înlocuirea agenților de refrigerare CFC cu agenți de refrigerare HCFC, apoi HCFC cu agenți de refrigerare HFC, iar acum este rândul agenților de refrigerare HFC care urmează să fie înlocuiți cu HFO și alte tehnologii. Orice schimbare este o  oportunitate și o inovație pentru toți jucătorii din industrie. Industria termodinamică trebuie să se adapteze în consecință, și să acționeze rapid. Nu  putem aștepta până la data crucială 2020, cand va fi prea târziu!

 
To conclude, what means have you put in place as a leading refrigerant distributor in Europe to support your customers in facing up to this change?
A.L.D.: Since 2010, we have deployed additional resources to anticipate this change to the regula­tions. We have introduced refrigerants with lower GWPs onto the market such as Performax® LT, Solstice® ze and R-448A and have built up in parallel our global range of solutions with regard to secondary refrigerants/heat transfer fluids, refrigeration oils and leak detection equipment to cope with this change.  Moreover we actively participate in the various professional events organised in Europe to inform installers and end-users of new products in the pipeline and share our technical expertise with them.  We organise our own technical conference days in partnership with our suppliers to explain, in practical terms to our customers, the implemen­tation of these new solutions in line with their requirements.  We also provide a modelling service to compare the various solutions in new or existing instal­lations.  To provide day-to-day support for refrigeration, air conditioning, heating and NRE professionals, Climalife has developed an “F-Gas Solutions” smartphone app. Simple, informative and free, this application removes the complexity from the “F-Gas II” regulations and provides an accurate answer in a few clicks.

 

   

ALAIN LELIEVRE DAMIT, Manager distribuitor refrigeranți - COORDONATOR ACTIVITATE CLIMALIFE PENTRU EUROPA

 

 

 

 

 

Refrigerant

Siguranta si alte semnificatii

HFO

Netoxic, usor sau neinflamabil

Potential inlocuitor direct in anumite sistemeh

nivel foarte scazut de incalzire globala (GWP)

HFC/HFO amestecuri

Netoxic, usor sau neinflamabil

 Nivel inalt de F-Gas in conformitate cu valorile GWP

Amoniac

Toxic si putin inflamabil

limitate în principal la sistemele indirecte sau sisteme directe în spațiile neocupate

necesită lucrări de proiectare de specialitate

Hidrocarburi (R-600a, R-290, R-1270,etc)

Netoxic, Foarte inflamabil

Sunt necesare modificări de construcție a sistemului

încărca limitări de dimensiune

doar pentru sisteme noi

CO2

Netoxic, neinflamabil

presiuni mari de operare

doar pentru sisteme noi

   

Refrigerant Quotas table