Relatarea unei experienţe: IceCool, specializat în refrigerarea din panificaţie, alege Solstice® L40X


 

IceCool proiectează şi instalează în întreaga lume camere de purjare, răcire, congelare şi de împachetare a aluaturilor de pâine neambalate.
 
De la crearea sa, în 2008, IceCool beneficiază de o reputaţie excelentă printre brutăriile industriale din întreaga lume, datorită abordării sale inovatoare şi soluţiilor sale personalizate.

Proiectarea instalaţiilor eficiente ecologic

 

Pentru a propune instalaţii durabile şi sustenabile, în conformitate cu reglementarea F-Gas, IceCool ţine cont, la alegerea agentului refrigerant, de GWP, TEWI şi de ciclul de viaţă
(LCCP).
 
După numeroase experienţe concludente, în special cea a brutăriei Feihl din Neumarkt, despre care am relatat în numărul nostru precedent**, Peter Wehrens, Export Manager R&D pentru IceCool International BV este convins că Solstice® L40X (R-455A) reprezintă o soluţie adaptată şi eficientă, chiar şi în cazul unor temperaturi exterioare ridicate şi foarte variabile.
 

O nouă instalaţie pentru Grobe

 

IceCool a proiectat un nou sistem pentru răcirea, purjarea şi păstrarea aluaturilor de pâine pentru brutăria familială Grobe, care, având circa 400 de angajați şi 56 magazine, este unul dintre principalii angajatori din domeniu, în zona Dortmund şi împrejurimile sale.

 

Noua brutărie dispune de zece celule de răcire, fiecare de câte 16 m2, care funcţionează în regimuri de temperatură cuprinse între -15°C şi +15°C.

 

Sistemul Slow Prover Tray de la IceCool combină un proces de răcire şi de purjare complet automate şi elimină excesul de umiditate, pentru ca aluatul să-şi poată dezvolta complet aroma, fără a forma cruste.

 

R-455A este mai performant decât R-744

 

După studierea avantajelor şi a dezavantajelor comparativ cu un sistem cu CO2 , în ceea ce priveşte consumul energetic, siguranţa, scurgerile, inflamabilitatea, costurile instalaţiei şi întreţinerii, precum şi respectul faţă de mediu, a fost luată rapid decizia de a utiliza Solstice®L40X (R455A) pentru sistemul de răcire a depozitului de 500 m2.

 

 

Luarea în considerare a clasificării A2L

 

Pentru a se conforma reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte inflamabilitatea scăzută, instalaţia este formată din două circuite frigorifice, cu o putere frigorifică totală de 108 kW. Fiecare circuit conţine 72,9 kg de refrigerant Solstice® L40X (R-455A) şi este proiectat să se încadreze în categoria a III-a detectării scurgerilor, ceea ce reduce testul de etanşeitate la o dată pe an.

 

 

Despre deriva temperaturii

 

La primul lor proiect cu R-455A, IceCool a lucrat în strânsă colaborare cu Güntner, la proiectarea evaporatoarelor şi a condensatoarelor.

 

Peter Wehrens declară: „Utilizăm ventile electronice la toate evaporatoarele, iar aceasta ne permite să menţinem o mică diferenţă de temperatură la evaporator, pe tot intervalul de temperaturi. Mai ales că umiditatea din cameră este un factor important pentru producerea
aluatului neambalat.

 

În final, deriva nu constituie o problemă, căci este suficient să supradimensionăm evaporatorul şi să menţinem diferenţa de temperatură cât mai mică posibil”.

 


Descrierea unei instalaţii (temp. medie)


T. evap. / T. cond


-20°C / +30°C


Putere frigorifică (kW)


54


Capacitate de condensare (kW)


79,1


Compresoare Bitzer


3 x 4PES-12Y


Clasificare


A2L


Agentul refrigerant


R-455A


Încărcătură (kg)


72,9


Tone echiv. CO2


10,7


Categorie de verificare a scurgerilor


III


Nr. detectări scurgeri/an


1

 

*GWP = Global Warming Potential (Potențial de încălzire globală), TEWI = Total Equivalent Warming Impact (Impactul total echivalent de încălzire) şi LCCP = Life Cycle Climate Performance (Performanta de încălzire ciclică în timpul vieții)

 

**Climalife Contact #15