GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND AMBALAJELE SUB PRESIUNE


Prevenirea riscurilor asociate cu ambalarea gazelor lichefiate: responsabilitatea tuturor!

 

 

Pentru a păstra siguranța angajaților săi, a unităților de producție și a mediului înconjurător, Grupul Dehon se angajează să își îmbunătățească zilnic modul de acțiune și de gândire în materie de siguranță. Ca atare, din 2020, Climalife a lansat un proiect de cultură a securității, susținut de un grup de experți, pentru a merge și mai departe cu gestionarea riscurilor.

 

 

Sunt esențiali trei piloni pentru a asigura o securitate optimă:

 
- Tehnica (materiale, echipamente)
- Sistemul de management
- Factorii organizaționali și umani.

 

Riscurile asociate cu ambalajele noastre fac parte integrantă din acest proiect. Este responsabilitatea noastră, dar și a clienților noștri, să aplicăm regulile comune pentru a evita eventualele incidente.

 

Pentru a progresa în cultura securității, este necesar, în special, să se dubleze vigilența cu privire la aspectul organizațional. Operațiunile manuale, în care eroarea umană nu poate fi întotdeauna evitată, devin esențiale pentru prevenirea riscurilor.

 

Efortul trebuie să fie colectiv: informarea și sensibilizarea operatorilor care manipulează ambalajele sunt esențiale pentru identificarea pericolelor.

 

Cum să manipulăm ambalajele sub presiune pentru a preveni incidentele?


Instrucțiunile de utilizare a echipamentelor sub presiune care pot fi transportate sunt stabilite prin Directiva Europeană 2014/68 UE și ADR (Acordul privind transportul de mărfuri periculoase), capitolul P200. Cilindrii sub presiune utilizați la ambalarea, recuperarea sau transferul refrigerenților, agenților propulsori, agenților de stingere și altor gaze lichefiate sunt concepuți pentru a asigura siguranța echipamentelor și a persoanelor. Cu toate acestea, este necesar să se respecte bunele practici de utilizare.

 

Din păcate, se înregistrează prea multe incidente atunci când ambalajele revin în unitatea noastră de producție, ca urmare a manipulării necorespunzătoare pe teren. Depinde de fiecare să își îndeplinească rolul în aplicarea bunelor practici.

 

Această listă este departe de a fi exhaustivă, dar reamintește măsurile de precauție necesare care trebuie implementate pentru a evita orice accident.

 

  •  Înainte de manipularea unui gaz lichefiat, este important să consultați fișa tehnică și fișa cu date de securitate a produsului (disponibilă prin acces liber pe pagina web www.quickfds.com). Dacă aveți îndoieli cu privire la produs, ambalajul în care este furnizat, departamentele noastre de asistență tehnică / calitate și securitate vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări.

 

  • Returnați ambalajele așa cum v-au fost livrate. Supapele trebuie să fie întotdeauna protejate (exemplu: recipient cu gardă de protecție / recipient cu scut) și este interzisă transformarea re-cipientului original prin adăugarea unui element nou (de exemplu, sudarea unei supape noi). În absența protecției, ambalajele prezintă riscuri în timpul transportului și în unitățile noastre de producție.

 

  • Recipientele de prelevare sunt livrate cu o etichetă goală care trebuie completată pentru a menționa gazul lichefiat care urmează să fie analizat, nu uitați să o lipiți atunci când le trimiteți la laboratorul nostru.

 

  • În prezent, există mai multe tipuri de gaze pe piață, amestecuri inflamabile, neinflamabile, CO2, HFO / HFC etc. Pentru o reciclare corectă a gazelor fluorurate cu efect de seră, atunci când recuperați acești refrigeranți, nu amestecați mai multe produse într-un singur ambalaj de recuperare.

 

  •  Nu confundați buteliile de recuperare care conțin gaz lichefiat uzat și identificate pe etichetă pentru a fi returnate la site-urile noastre, și buteliile de transfer (service) puse la dispoziție pentru intervențiile dumneavoastră de întreținere care trebuie returnate goale.

 

  • Nu umpleți excesiv un ambalaj de recuperare. Pe lângă impactul asupra mediului cauzat de scurgerea în atmosferă, dispersia lichidului poate provoca asfixiere sau alte efecte legate de proiecție, cum ar fi arsurile. Prin urmare, umplerea excesivă este potențial periculoasă, în special în spațiile restrânse, cum ar fi vehiculele tehnicienilor, sau atunci când se transportă recipientele la un centru autorizat. Asigurați-vă că ambalajul de recuperare este adecvat și verificați coeficientul de umplere al refrigerantului. Aceste ultime informații sunt specificate pe eticheta de pe ambalaj.

 

  • Protejați ambalajele împotriva razelor solare și respectați plaja de temperatură menționată pe acestea. Pe de altă parte, este, de asemenea, interzisă depozitarea recipientelor la temperaturi negative care ar putea slăbi oțelul din recipiente.

 

  • Nu aruncați ambalajele de la înălțime, sau lasă-le să cadă.

 

  • Nu încălziți ambalajele cu flacără.

 

 

Manipularea ambalajelor sub presiune: Prevenirea și bunele practici