F-Gas: un nou termen la 1 ianuarie 2020


Acum e timpul pentru retrofit!

 

Începând cu 1 ianuarie 2015, Regulamentul European nr. 517/2014, cunoscut sub numele de F-Gas, a introdus un nou mecanism care vizează o reducere treptată a consumului de HFC până în 2030 pentru a asigura scăderea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră.

 

Această reducere progresivă a HFC se face prin mai multe pârghii:

 

-Stabilirea cotelor. O cotă reprezintă cantitatea totală de refrigeranți HFC, exprimată în tone de echivalent CO2 pe care producătorii și importatorii le pot introduce pe piață. La sfârșitul anului 2014, Comisia Europeană a acordat fiecărui producător sau importator o cotă de comercializare în scădere anuală până în 2030.
- Introducerea interdicțiilor de comercializare a echipamentelor noi care conțin HFC.
- Interzicerea folosirii HFC pentru întreținerea echipamentelor frigorifice existente.

Concret, care este impactul asupra echipamentelor noi:

 

Refrigerare pentru uz necomercial - Exemplu: depozite

De la 1 ianuarie 2020 interzice introducerea pe piață a echipamentelor frigorifice fixe care conțin HFC-uri al căror GWP este ≥ 2500

Refrigerare pentru uz comercial – Exemplu: supermarketuri sau magazine

 

Reglementările disting în funcție de tipul de echipament:

 

- Echipamente închise ermetic:

De la 1 ianuarie 2020 se interzice producerea și comercializarea frigiderelor și congelatoarelor comerciale cu GWP ≥ 2500

Începând cu 1 ianuarie 2022 se interzice producerea și comercializarea frigiderelor și congelatoarelor comerciale cu GWP ≥ 150

 

- Echipamente care nu sunt închise ermetic cu un compresor:

De la 1 ianuarie 2020 se interzice producerea și comercializarea echipamentelor frigorifice staționare cu GWP ≥ 2500

- Echipamente care nu sunt închise ermetic cu mai mult de un compresor pe circuit:

Până la 40kW: de le 1 ianuarie 202 se interzice producerea și comercializarea echipamentelor frigorifice staționare cu GWP ≥ 2500

Dacă echipamentele au o putere mai mare sau egală cu 40kW, reglementările disting tipul de sistem și anume:

Sisteme centralizate de refrigerare multimodul:
De la 1 ianuarie 2020 se interzice introducerea pe piață a echipamentelor frigorifice fixe care conțin HFC cu GWP ≥ 2500.

 

Începând cu 1 ianuarie 2022, interzicerea introducerii pe piață a sistemelor centralizate de refrigerare multimodul pentru uz comercial care conțin HFC cu un GWP ≥ 150. Cu excepția circuitului primar de refrigerare pentru sisteme în cascadă în care se pot folosi HFC cu GWP <1500.

 

În mod concret, care este impactul pentru întreținerea echipamentelor existente pentru uz comercial și non-comercial:

 

De la 1 ianuarie 2020 se interzice folosirea HFC cu GWP ≥ 2500 pentru întreținerea sau deservirea echipamentelor frigorifice cu o capacitate de umplere ≥ 40 T. eq. CO2 (adică 10,19 kg de R-404A, de exemplu).

 

Notă: Această interdicție nu se aplică HFC-urilor recuperate și regenerate sau reciclate din același echipament.