Cum se optimizează refrigerarea, fiind, în acelaşi timp, eficientă şi durabilă?


 

Studiu de performanţă privind chillerele R-1234ze faţă de amoniac: coeficientul de eficienţă energetică creşte considerabil cu Solstice® ze.

 

Context

 
Optienergie, birou de studii specializat în performanţa energetică industrială, desfăşoară campanii de măsurare pe amplasamentul COFRA în perioada mai-decembrie 2020, la solicitarea companiei Quercy Réfrigération. Obiectivul este acela de a calcula EER*-ul global printr-o analiză atentă a funcţionării instalaţiilor prin măsurători fizice şi cu aparatură specifică.
EER*-ul este calculat pe baza raportului dintre energia de răcire produsă şi energia electrică absorbită de grupul de răcire.
 
Înregistrările sunt efectuate în ceea ce priveşte:
- fluxul de apă glicolată,
- temperaturile de tur/retur pe circuitul de apă glicolată,
- consumul de energie electrică pe ieşirea generală a grupurilor de răcire cu R-1234ze (compresor, condensator, pompă primară şi pompe auxiliare pe acelaşi debit) şi pe ieşirile compresor, condensator, pompă primară, ventilator de răcire a uleiului şi pompă răcitor de ulei pentru grupul cu NH3.
 
De reţinut: Aceste instalaţii sunt comparabile, deoarece principiul lor de reglare este similar. Grupurile de răcire sunt echipate cu variatoare electronice de viteză. Cele cu R-1234ze nu au răcitor de ulei.

 

* Energy Efficiency Ratio / Raportul de eficienţă energetică.
 

Descrierea instalaţiei de răcire de pe amplasamentul COFRA


 

Instalaţia COFRA este alcătuită din 4 grupuri frigorifice în paralel pentru alimentarea unui rezervor de apă cu gheaţă.
Trei dintre aceste grupuri au drept refrigerant R-1234ze, iar al patrulea grup funcţionează pe bază de amoniac.

 

 
PID-ul (Planul detaliat de amplasare) al ieşirilor primare şi secundare ale grupurilor este prezentat în cele ce urmează; măsurătorile debitelor şi temperaturilor au fost efectuate de fiecare dată pe circuitul primar al grupurilor. Simbolurile Q, T1 şi
T2 reprezintă locaţiile măsurătorilor privind debitul apei glicolate, temperatura de retur (spre grup) şi temperatura de tur (spre cuvă).


 


 

 

Rezultat: o performanţă îmbunătăţită cu R-1234ze


 

Campanie de măsurare în perioada 13-27 mai 2020 pe grupul de răcire nr. 1 cu ze cu sistemul Regandsy inactiv şi grupul de răcire nr. 3 cu NH3. EER-ul chillerului cu NH3 se degradează mai repede atunci când temperatura exterioară creşte. EER-urile medii sunt: R-1234ze = 1,73; NH3 = 1,29, adică o diferenţă medie de performanţă de 25%.

 
Campanie de măsurare desfăşurată în perioada 26 august 2020 - 8 septembrie 2020 pe grupul de răcire nr. 1 cu ze cu sistemul Regandsy activ timp de numai două zile*, grupul de răcire nr. 2 cu ze cu sistemul Regandsy inactiv şi grupul de răcire nr. 3 cu NH3. S-a constatat o îmbunătăţire generală a EER-urilor (cu aproximativ 40%).

 


*De reţinut: o a treia campanie de măsurare va fi efectuată la sfârşitul anului, pentru a compara rezultatele cu sau fără  istemul Regandsy pe o perioadă mai lungă. EER măsurat pe durata celor două zile de funcţionare este în prezent de 2,95.

 

Concluzie

 

 „Această a doua campanie confirmă, de asemenea, faptul că chillerele pe bază de R-1234ze sunt mai performante decât chillerul pe bază de NH3 în condiţii de exploatare similare, cu temperaturi exterioare ridicate şi o cantitate mai mare de fructe în depozit”- subliniază Quentin Camou-Juncas, Inginer de performanţă energetică industrială în cadrul Optinergie.

 

Vreți să aflați mai multe? Citiți studiul de caz!