Regulamentul (CE) nr. 1494/2007 al Comisiei din 17 decembrie 2007


Preambul

  • Aria de applicare : Europa
  • Tip : Reglementare

ce stabilește forma etichetelor și a cerințelor suplimentare de etichetare în ceea ce privește produsele și echipamente care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Prezentul regulament european stabilește formele etichetelor și oferă cerințe suplimentare de etichetare în ceea ce privește produsele și echipamentele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.


Descărcați reglementarea europeană privind etichetarea (PDF - 41 Ko)