Cilindrii de recuperare: ATENȚIE LA SUPRA-UMPLERE!